Despre noi

Școala Gimnazială Bonțida aparține comunității și oferă servicii educaționale și sociale beneficiarilor direcți și indirecți. Instituția este apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor.

Școala își propune asigurarea unui mediu de promovare a valorilor și practicilor democratice într-un proces larg care are la bază un climat propice învățării, orientării tuturor elevilor, indiferent de etnie, spre viața privată și publică, spre dobândirea calității de cetățean al unei societăți democratice.

Viziunea

Școala Gimnazială Bonțida își propune ca fiecare elev să-și formeze și  să-și îmbunătățească în permanență competențele necesare conținuării studiilor în ciclurile superioare de învățământ, să se integreze cu succes în societatea zilelor noastre și în viața de zi cu zi.

Misiune

Școala își dorește ca fiecare elev să dobândescă un stil de învățare autocondusă și motivată intrinsec, deprinderi de învățare pe parcursul întregii vieți, bazată pe un nivel bun de înțelegere a mijloacelor moderne de comunicare, dar și pe înțelegerea modalităților de integrare corectă în societatea modernă.

Scurt Istoric

Dovezi ale arhivei episcopiei reformate atestă existența unei școli confesionale, cu limbă de predare maghiară, ca funcționând pe lângă Biserica Reformată, încă din 1781. Alte documente atestă că în deceniul trei al secolului al XIX-lea a luat ființă școala confesională din Bonțida, pe lângă parohia ortodoxă. Unul dintre primii învățători din școala confesională a fost preotul ortodox Emilian (tatăl lui Ștefan Emilian – arhitect, inginer, matematician).
Conform actelor parohiei ortodoxe, preotul Ioan Kozma a introdus scrisul după alfabetul latin în anul 1858. 

Cronologie

1858

Conform actelor parohiei ortodoxe, preotul Ioan Kozma a introdus scrisul după alfabetul latin în anul 1858.

1858-1900

Până în anul 1900, școala confesională a funcționat în clădirea casei parohiale de lângă biserică.

1910-1918

Între 1910 – 1918 școala a funcționat într-un local cumpărat de familia Banffy.

1921

În anul 1921 s-a constituit comitetul școar din localitate care a pus bazele școlii de stat din Bonțida, cu limbi de predare română și maghiară.

1918-1935

Școala nu are în prezent o denumire, dar în perioada interbelică apare în matricole denumirea Ștefan Emilian.

<1945

După al Doilea Război Mondial, școala a funcționat în clădirea din centrul satului.

1987

În 1987 a fost dată în folosință noua clădire a școlii, la nr. 271, locație unde funcționează și la ora actuală.

<1989

În diferite perioade de timp școala a funcționat cu clasele I – VIII, în limba română și maghiară și cu clasele I – X, în limba română, înainte de 1989.

Prezent

Şcoala Gimnazială din Bonţida a fost reabilitată şi modernizată în ultimii ani după standardele în vigoare.