Proiecte desfasurate in scoala

Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate

 

Câteva surse de informare despre 👶 #EducațieTimpurie:

🔎 Secțiunea dedicată de pe site-ul Ministerului Educației: https://www.edu.ro/educatie_timpurie

🔎 Comunitatea virtuală E.T.I.C.: https://etic.tf/

🔎 Date de contact: https://www.edu.ro/inspectorate-scolare-judetene

🔎 Informații relevante de pe site-ul ARACIP: https://aracip.eu/categorii-documente/info-unitati-invatamant-registre

Această campanie se desfășoară în cadrul proiectului E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, Cod SMIS 2014+: 128215, cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

#ETIC #EducațieTimpurie

Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate

 

👶 Educația timpurie este esențială pentru a construi baze solide pentru viitor! Cu educația timpurie începe totul, iar educatorii sunt primele cadre didactice pe care le întâlnesc copiii. 

 🧡 Educația timpurie nu se referă doar la învățarea literelor și a cifrelor, ci și la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative. Trebuie să acordăm copiilor noștri timp și atenție, să îi încurajăm să exploreze ce îi înconjoară și să îi sprijinim în călătoria lor spre cunoaștere.

 🙏 Vă invităm să dați mai departe mesajele noastre și să ne împărtășiți ce ați vrea să aflați de la noi despre educația timpurie.

 Această campanie se desfășoară în cadrul proiectului E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, Cod SMIS 2014+: 128215, cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

#ETIC #EducațieTimpurie

5 Octombrie – Ziua Mondială a Educației

Elevii școlii au participat la activitatea dedicată acestui eveniment in colaborare cu Fundația Diakonia din localitate. In acest sens au realizat afișe tematice,au participat la activitati tematice la grădiniță însoțite de mesaje pe tema educație globale. De asemenea au participat la Expoziția Generații organizată de Centrul de zi pentru copiii din familii în dificultate, Fundația Creștină Diakonia Cluj , cu ocazia Zilei Modiale a Educației, sărbătorită pe 5 octombrie.

O colecție de fotografii care ilustrează modul cum educația intergenerațională are un impact benefic în viața copiilor pe care îi servim. Expoziția surprinde momente din cadrul activităților zilnice, în care seniorii sunt voluntari pentru copii, contribuind astfel la progresul lor școlar, precum și la dezvoltarea unor abilități vocaționale și socio-emoționale.

Ziua europeană a limbilor, 26 septembrie

Ediția nr.7 a Festivalului de Marionete Wonder Puk, locația Castelul din Bonțida

Proiectul “Școala după școală” anul 2020-2021

O oportunitate pentru elevii, părinții și cadrele didactice ale școlii a fost continuarea, din luna Octombrie, a programului Școala după școală, organizat cu susținere financiară din partea proiectului „Servicii psiho-educaționale integrate de prevenție și reducere a abandonului școlar”, (contract: POCU 74/18/103843). Programul s-a derulat prin implicarea cadrelor didactice din cadrul unității școlare, a specialiștilor angajați de către Cognitrom SRL și de Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Obiectiv general al proiectului a fost reducerea numărului de copii și elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație din oferta Programului „Școala după școală” ce va găzdui preșcolarii și elevii claselor de nivel primar și gimnazial, după orele de curs, în vederea petrecerii în siguranță, util și plăcut, a timpului liber.

Programul SDS s-a derulat pe trei nivele – preșcolar, primar, gimnazial (100 de elevi și preșcolari în anul școlar 2020-2021). În învățământul preșcolar, programul a cuprins activități de educație, complementare activității didactice, care s-au corelat cu activități de susținere și de dezvoltare personală a preșcolarilor.

În învățământul primar, Programul SDS a cuprins activități de educație, complementare activității didactice (supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperarea pentru elevii cu dificultăți cognitive), care s-au corelat cu activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor (activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță, activități de încurajare a lecturii independente, recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere, alte activități specifice, autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială, activități fizice și mișcare).

Pentru învățământul secundar, Programul SDS a cuprins activități de educație, completare a activității didactice (activități de suport pentru efectuarea temelor și activități remediale), susținere și de dezvoltare personală a elevilor (activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță, asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor de învățare, consiliere psihologică, activități de pregătire pentru viață, activități tematice/ateliere).

Școala – Catalizator al mobilizării comunității

Activitățile care s-au desfășurat și vor continua pe parcursul anului școlar 2021-2022 în colaborare cu Asoc. Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca fac parte din proiectul “Școala – Catalizator al mobilizării comunității”, depus de CVCN spre finanțare în cadrul Programului Active Citizens Fund. Programul ACF face parte din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și are ca obiectiv consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Asociația CVCN, cu sprijinul comunității locale (elevi, părinți) s-a implicat în realizarea unei clase outdoor.

Școala Gimnazială Bonțida, în calitate de școală parteneră în proiect, este implicată prin intermediul cadrelor didactice în activități de formare și consultanță educațională în domeniul învățării nonformale, respectiv a interculturalității. Totodată, cu sprijinul școlii au fost, sau urmează a fi desfășurate, un set de cinci acțiuni comunitare. În anul 2021 acțiunile comunitare au cuprins construirea unei săli de clasă outdoor (acțiune în care au fost implicate cadre didactice și membri ai comunității – părinți și copii), respectiv organizarea unei tabere de vără în perioada 5-9 iulie unde au participat 37 de elevi ai școlii.

Educație în comunități interetnice – Mobilizare autentică

Scopul proiectului este dezvoltarea comunitară durabilă centrată pe educație în comunități interetnice, în accepțiunea în care școala devine factorul ce coagulează eforturile membrilor comunității pentru creșterea calității vieții tuturor cetățenilor ei, dar mai ales a celor vulnerabili. Obiectivele proiectului vizează direcții de acțiune îndreptate spre dezvoltarea capacitătii școlilor partenere și asociate, stimularea mobilizării cetățenești și lupta împotriva discriminării.

Proiectul este derulat de Asociația Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca în parteneriat cu Asociația JK Youth și Asociația Organizația Creștină Something New  și beneficiază de o finanțare în valoare de 108.761,08  euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Fundația Comunitară Cluj

In cadrul proiectului implementat de Fundația Comunitară Cluj și finanțat de LIDL România s-a efectuat o cercetare în comunitatea locală. Studiul a surprins acele lucruri care necesită implicare, acțiune, schimbare – abandon școlar, plecarea tinerilor din comunitate, violența la nivel local, lipsa unei coeziuni între membri sau a unei forme locale de reprezentare.

Proiectul Meșter Ste(a)m Box @Bonțida

Proiectul Meșter Ste(a)m Box @Bonțida a venit cu activități plănuite pentru perioada mai – iunie 2021 (cu posibilitatea de extindere în anul școlar următor). Cu un focus centrat pe educație și activism civic, proiectul răspunde unor nevoi identificate în comunitatea din Bonțida și include procese și tehnici de organizare comunitară și sprijin pentru copiii din ciclul gimnazial în dezvoltarea unor abilități practice menite să încurajeze rămânerea copiilor din localitate în procesul educațional. 11 elevi din clasele a V-a și a VI-a au participat în fiecare vineri, timp de 6 săptămâni, la un curs practic de alfabetizare digitală, susținut de echipa Let’s Code din Cluj. Elevii au fost premiați în cadrul unei festivități, desfășurate la Castelul Banffy, la care au participat membrii ai comunității locale.

Asoc. de Dezvoltare Intercomunitară

În cadrul proiectului desfășurat în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj au fost implicați elevii claselor VI-VIII; temele activităților au fost discriminarea, incluziunea si bullying-ul.

Mișto Avilean!

În cadrul proiectului Mișto Avilean! al fundației Terre des hommes s-au desfășurat activități cu elevii pe tema incluziunii sociale, s-au atras fonduri în școală.

Citește-mi 100 de povești!

Înscrierea în Programul național de încurajare a lecturii în grădiniță și în familie, ”Citește-mi 100 de povești!” a oferit copiilor oportunitatea de a-și dezvolta atenția, vocabularul, imaginația și mai ales motivația pentru învățare. Programul contribuie la dezvoltarea literației și a unor obiceiuri de lectură care favorizează procesul de învățare și de alfabetizare funcțională, în special pentru copiii din familiile defavorizate și izolate cultural. A fost implementat un plan anual de lectură dedicat copiilor, cu sesiuni săptămânale de lectură, cu invitați care le-au citit celor mici. OvidiuRo a oferit cadrelor didactice sesiuni de formare centrate pe literație, punând accent pe modalitatea de a le citi copiilor, de a le capta atenția și de a le stimula curiozitatea. Grădinița a fost dotată cu un important fond de carte tipărită și în format digital, iar copiii au primit cărți pentru acasă, pentru a încuraja lectura în familie. Grădinița noastră a primit statutul de Grădiniță Bibliotecă.

Plantare arbuști, flori