PNRAS- Împreună pentru o școală mai bună

  • 1 Martie

   Marchează calendaristic începutul primăverii,iar Mărțișorul este simbolul acestui anotimp și al renașterii naturii.
   Elevii din clasele gimnaziale in  cadrul Proiectului PNRAS-INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE! au realizat ateliere practice și au confecționat un număr mare de mărțișoare alături de cadrele didactice din program.Au fost create variate modele,toate deosebite cu tematici diferite, in care au dominat reprezentările florale.La confecționare este prezent șnurul împletit, format din două fire unul alb și unul roșu la care se adaugă un obiect artizanal
  PNRAS- Împreună pentru o școală mai bună

   •   Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj au înaintat Inspectoratului Școlar Județean Cluj proiecte educaționale menite să prevină comportamentele agresive în rândul elevilor și care propun un management eficient al cazurilor de violență și al altor situații corelate contextual formelor de violență verbală, fizică și psihologică- bullying.

   • Astfel, potrivit criteriilor generale de selecție, prevăzute prin Ordinul Ministerului Educației, nr. 6631/10.11.2023 și a formularelor de candidatură, unitățile școlare clujene au propus activități educaționale adecvate nevoilor preșcolarilor și elevilor, în conformitate cu nevoile identificate și cu obiectivele stabilite/indicatori de rezultat, din categoriile: teatru forum, concursuri tematice, campanii de conștientizare și sensibilizare, vizite de studiu și întâlniri tematice, activități de formare pentru cadrele didactice, privind managementul și rezolvarea conflictelor, activități de învățare între egali și de creștere a coeziunii claselor, grupuri de sprijin pentru elevii implicați în situații de violență, ateliere cu părinții.

    Menționăm că toate cele 13 unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj, ale căror proiecte educaționale au fost declarate câștigătoare de către comisia de evaluare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, beneficiază de finanțare, din partea Ministerului Educației, în valoare totală de 42.000 lei, conform Anexei 2 la O.M.E., nr. 6631/10.11.2023.

   • “Ținând cont de faptul că violența în mediul școlar are consecințe multiple și profunde, în ceea ce privește dezvoltarea socio- emoțională a elevilor, dar și performanțele școlare ale acestora, proiectele propuse de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar clujene încurajează intensificarea colaborării între instituții cu competențe, privind reducerea comportamentelor indezirabile în rândul elevilor, cooptarea părinților în activitățile educative extrașcolare și creșterea siguranței și a securității în mediul școlar, știut fiind faptul că un climat sigur, primitor și de susținere în mediul școlar se realizează cu participarea tuturor actorilor implicați în procesul de educație”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

   • Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj care vor implementa proiecte de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar, în cadrul programului național „Împreună prindem curaj”, în perioada decembrie 2023-mai 2024, sunt următoarele:

    • Școala Gimnazială “Traian Dârjan” Cluj-Napoca,
    • Liceul Teoretic “Gelu Voievod” Gilău,
    • Liceul Teoretic “Pavel Dan” Câmpia Turzii,
    • Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,
    • Colegiul Tehnic Turda,
    • Școala Gimnazială Bonțida,
    • Grădinița cu Program Prelungit “Lumea copiilor” Cluj-Napoca,
    • Liceul Tehnologic Gherla,
    • Liceul Tehnologic Special Dej,
    • Școala Gimnazială Călățele,
    • Școala Gimnazială Săcuieu,
    • Școala Gimnazială Căpușu Mare,
    • Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Câmpia Turzii.

   PNRAS- Împreună pentru o școală mai bună

    •    Serbarea de Crăciun
     Program World Vision,,Pâine și Mâine,, clasele primare din Școala gimnaziala Bonțida
     Mulțumim conducerii nationale a ONG World Vision, dar și reprezentanților zonali din judetul Cluj pentru susținerea proiectului
     De asemenea aducem calde mulțumiri societății de asigurări OMNIASIG pentru cadourile oferite copiilor
     Ne bucuram cu toții că există o evoluție pozitivă a copiilor incluși în program,dar și o implicare constanta a personalului angajat în buna funcționare
     Felicitări tuturor!💐

    PNRAS- Împreună pentru o școală mai bună

     • Prin intermediul proiectului PNRAS elevii Scolii Gimnaziale Bontida  au avut parte de multa aventura in parcul Arsenal de la Orastie si de o vizita cu tematica istorica la frumoasa cetate de la Alba Iulia.

      De asemenea au participat la o competitie sportivă de Tenis de Masă.

     PNRAS- Împreună pentru o școală mai bună
     • PNRAS- Școala Gimnazială Bonțida

     Cod proiect F-PNRAS-1-2022-1291

     #2022-2025

     • Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – F-PNRAS-1-2022-0445
     • Valoarea totală nerambursabilă a proiectului: 692 260 lei

     https://mfe.gov.ro/pnrr/

     https://www.facebook.com/PNRROficial/

     • Finanțat prin PNRR, în cadrul Componentei C 15-Educație.

      Reforma 3- Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii,  Investiția 4-Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

     • Activitatea de diseminare a Proiectului PNRAS Școala Gimnazială Bonțida a fost realizată de d-na director prof. PRUNDUȘ Amelia Victoria și a avut loc în Sala Festivă în data de 31 ianuarie 2023, unde au fost prezenți părinți,  cadre didactice și personal auxiliar.
     • Scopul activității a fost acela de a prezenta celor prezenți: obiectivele, grupul țintă, activitățile propuse, echipa de proiect și sustenabilitatea proiectului.
     • Prin intermediul proiectului se urmărește reducerea abandonului școlar, părăsirea timpurie a școlii, îmbunătățirea rezultatelor în cadrul Evaluării Naționale. Se dorește motivarea elevilor din grupul țintă,  să participe la activități extracurriculare,  activități outdoor,  activități sportive, etc.