PNRAS- Împreună pentru o școală mai bună

  • Prin intermediul proiectului PNRAS elevii Scolii Gimnaziale Bontida  au avut parte de multa aventura in parcul Arsenal de la Orastie si de o vizita cu tematica istorica la frumoasa cetate de la Alba Iulia.

   De asemenea au participat la o competitie sportivă de Tenis de Masă.

  PNRAS- Împreună pentru o școală mai bună
  • PNRAS- Școala Gimnazială Bonțida

  Cod proiect F-PNRAS-1-2022-1291

  #2022-2025

  • Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – F-PNRAS-1-2022-0445
  • Valoarea totală nerambursabilă a proiectului: 692 260 lei

  https://mfe.gov.ro/pnrr/

  https://www.facebook.com/PNRROficial/

  • Finanțat prin PNRR, în cadrul Componentei C 15-Educație.

   Reforma 3- Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii,  Investiția 4-Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

  • Activitatea de diseminare a Proiectului PNRAS Școala Gimnazială Bonțida a fost realizată de d-na director prof. PRUNDUȘ Amelia Victoria și a avut loc în Sala Festivă în data de 31 ianuarie 2023, unde au fost prezenți părinți,  cadre didactice și personal auxiliar.
  • Scopul activității a fost acela de a prezenta celor prezenți: obiectivele, grupul țintă, activitățile propuse, echipa de proiect și sustenabilitatea proiectului.
  • Prin intermediul proiectului se urmărește reducerea abandonului școlar, părăsirea timpurie a școlii, îmbunătățirea rezultatelor în cadrul Evaluării Naționale. Se dorește motivarea elevilor din grupul țintă,  să participe la activități extracurriculare,  activități outdoor,  activități sportive, etc.